แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ วPa สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ไฟล์ word

เพิ่มเพื่อน

แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กำหนดนี้ เป็นแบบคำขอเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ขอใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูล และตรวจสอบคุณสมบัติก่อนยื่นคำขอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้ ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งหลักฐานของผู้ขอ ก่อนนำเข้าสู่ระบบ DPA ต่อไป ซึ่งการนำเข้าข้อมูลคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระบบ DPA

ดาวน์โหลด

แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ขอบคุณที่มา : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

Comments

comments

- Advertisement -