แบบบันทึกมอบหมายงานที่รับผิดชอบ การจัดสอนแทน ระหว่างการลาไปราชการ

0
755

เพิ่มเพื่อน

ตัวอย่างแบบบันทึกมอบหมายงานที่รับผิดชอบ การจัดสอนแทน ระหว่างการลาไปราชการ นี้ ครูสามารถดาวน์โหลดนำไปแก้ไขได้เลย

แบบบันทึกมอบหมายงาน การจัดสอนแทน (กรณี ลา หรือ ไปราชการ)

Comments

comments

- Advertisement -