แบบฝึกทักษะ เรื่องความน่าจะเป็น

เผยแพร่นวัตกรรม แบบฝึกทักษะ เรื่องความน่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ ค23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยคุณคร กัญญารัตน์ สุทธิภักดี โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม

ดาวน์โหลดแบบฝึก

แบบฝึกทักษะ เรื่องความน่าจะเป็น

Comments

comments

- Advertisement -