รวมแบบฟอร์มการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ word

0
235

เพิ่มเพื่อน

ทางเพจ คศ.4 ได้แบ่งปัน File Word แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

 1. (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ยังไม่มีวิทยฐานะ)
  https://docs.google.com/document/d/1DNKXZha-7MXF-BN7RGLiKKw91gvi5W_s
 2. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการชำนาญการ) คศ 2
  https://docs.google.com/document/d/1m9u_wvxd0PMUuWnQpAFKTzIjd6DlgZFU
 3. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ) คศ 3
  https://docs.google.com/document/d/1vdBKSaywArSL46sYYAGZCWlSpHcfwKi0
 4. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ) คศ 4
  https://docs.google.com/document/d/16cmqzuq_9frrg5pK-yfFiJjk6M_HnLbM
 5. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ) คศ 5
  https://docs.google.com/document/d/185fIewxUUj8ts7NR6hatZ1q0rJp0mTZu
  รวมทุกอัน ไม่มีวิทยฐานะ – คศ 5
  https://drive.google.com/drive/folders/1OJOcLhV15FqGqM2ZalHKQokUnIlr7ldy
  ขอบคุณที่มา : คศ.4

Comments

comments