ดาวน์โหลดแบบเยี่ยมบ้านนักเรียน

เพิ่มเพื่อน

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนฉบับนี้ ได้รวมการคัดกรองนักเรียนยากจนเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณครูสามารถลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนได้พร้อมกันในครั้งเดียว ประกอบไปด้วย 4 หน้าดังนี้

ตัวอย่างแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน หน้า 1

ตัวอย่างแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน หน้า 2

ตัวอย่างแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน หน้า 3

ตัวอย่างแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน หน้า 4

>>> ดาวน์โหลดแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน คลิกที่นี่

ที่มา : https://data.bopp-obec.info/emis/news/File/20170614095417.pdf

Comments

comments

- Advertisement -