แผนการจัดการเรียนรู้ Co-5 Steps รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

0
3575

เพิ่มเพื่อน

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (Co-5 Steps) รายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย ครูสายบัว พิมพ์มหาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สามารถเข้าไป Download ได้ที่ : https://bit.ly/33P67OG

ขอขอบคุณครูสายบัวที่แบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อเพื่อนครู ติดตามครูสายบัวได้ที่เพจด้านล่างนี้
https://www.facebook.com/pg/KruSaibua

Comments

comments

- Advertisement -