โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าสำหรับข้าราชการ Excel

เพิ่มเพื่อน

สำนักงานคลังเขต 7 จังหวัดนครปฐมได้จัดทำโปรแกรมทดสอบคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญ สำหรับข้าราชการ โดยคิดรวมวันทวีคูณ และ เวลาทหาร เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทดสอบคำนวณเปรียบเทียบโดยประมาณเท่านั้น

ได้มีการอธิบายการคำนวณไว้ดังนี้

ดาวน์โหลด : โปรแกรมคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญสำหรับข้าราชการ Excel

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคลังเขต 7

Comments

comments

- Advertisement -