วิธีการดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินประจำปี ผ่านทาง 3 ช่องทางออนไลน์ สำหรับสมาชิก กบข.

เพิ่มเพื่อน

ในตอนนี้สมาชิก กบข. สามารถดาวน์โหลดสำเนาใบแจ้งยอดเงินปี 2563 เพื่อใช้ในการยื่นลดหย่อนภาษี หรือ เก็บไว้เป็นหลักฐานได้แล้ว ผ่าน 3 ช่องทางออนไลน์ ดังนี้

ช่องทางที่ 1. LINE กบข. (@gpfcommunity) เลือกเมนู “ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงิน“

ช่องทางที่ 2 My GPF Website เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”

ช่องทางที่ 3 My Application เลือกเมนู “บัญชีของฉัน” โหลด app คลิกที่นี่ https://bit.ly/2WsOKgQ

วิธีเปิดสำเนาใบแจ้งยอดเงินปี 2563 สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

  1. คลิกเลือกไฟล์ .pdf ที่แนบมากับช่องทางต่าง ๆ
  2. ใส่รหัสผ่านโดยพิมพ์ วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.) ของท่าน ในช่องว่างตามตัวอย่างนี้
    เช่น หากวันเกิดของท่านคือ 5 มกราคม 2528
    dd : 05
    mm : 01
    25yy : 2528

สำหรับรหัสเปิดดูใบแจ้งยอดเงินจะเป็น 05012528 สมาชิกต้องกรอกรหัสผ่านทุกครั้งที่เปิดไฟล์ใบแจ้งยอดเงิน .PDF เนื่องจากไฟล์ดังกล่าวได้มีการตั้งค่าระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องใบแจ้งยอดเงินได้ที่ LINE กบข. @GPFCOMMUNITY หรือ ศูนย์บริการสมาชิก โทร. 1179

หมายเหตุ : หากสมาชิกไม่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ของรับใบแจ้งยอด e-Statement กบข. ก็ยังจัดส่งใบแจ้งยอดในรูปแบบเอกสารไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกเช่นเดิม

ขอบคุณที่มา : เพจกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

เพิ่มเพื่อน

Comments

comments

- Advertisement -