ตัวอย่างไฟล์ Excel คิดเกรดนักเรียน 8 ระดับ รวมและตัดเกรดให้โดยอัตโนมัติ นำไปปรับใช้ได้เลย

เพิ่มเพื่อน

ในบทความนี้ เราจะมาแจกตัวอย่างไฟล์ ที่ใช้สำหรับตัดเกรดนักเรียน 8 ระดับ ประกอบไปด้วยเกรด 0-4 รวมและตัดเกรดให้โดยอัตโนมัติ โดยมีเงื่อนไขในการตัดเกรดดังนี้

คะแนน 0-49 ได้เกรด 0
คะแนน 50-54 ได้เกรด 1
คะแนน 55-59 ได้เกรด 1.5
คะแนน 60-64 ได้เกรด 2
คะแนน 65-69 ได้เกรด 2.5
คะแนน 70-74 ได้เกรด 3
คะแนน 75-79 ได้เกรด 3.5
คะแนน 80-100 ได้เกรด 4

สำหรับสูตรที่ใช้ในการคำนวณ คือ

=(P66>=80,4,IF(P66>=75,3.5,IF(P66>=70,3,IF(P66>=65,2.5,IF(P66>=60,2,IF(P66>=55,1.5,IF(P66>=50,1,IF(P66<50,0))))))))

หมายถึง ถ้าคะแนนรวมที่อยู่ในช่อง P66 อยู่ระหว่าง คะแนน 0-49 ได้เกรด 0 ,คะแนน 50-54 ได้เกรด 1,
คะแนน 55-59 ได้เกรด 1.5 ,คะแนน 60-64 ได้เกรด 2 ,คะแนน 65-69 ได้เกรด 2.5 ,คะแนน 70-74 ได้เกรด 3 ,คะแนน 75-79 ได้เกรด 3.5 และ คะแนน 80-100 ได้เกรด 4

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปปรับใช้ได้เลยที่ด้านล่าง

ตัวอย่างไฟล์ Excel คิดเกรดนักเรียน 8 ระดับ รวมและตัดเกรดให้โดยอัตโนมัติ

หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจ ไม่มาก ก็น้อย ขอบคุณที่ติดตาม

Comments

comments

- Advertisement -