ไฟล์ word ตัวอย่างการเขียน pa ตำแหน่งผู้บริหาร

0
1139

เพิ่มเพื่อน

ในบทความนี้ เราได้รวบรวม ตัวอย่างการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน ของผู้บริหารไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง

ดาวน์โหลดที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/1eufeTxK0WsBiPy9OUu-aLQKbx3QDp8eR

ขอขอบคุณไฟล์ตัวอย่างจากคุณครูทุกท่าน และ คุณครูภฌลดา ปรางควิริยา ที่ได้รวมรวมไว้ให้เพื่อนครูได้ดูเป็นตัวอย่างกัน

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
1. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. รวมตัวอย่างการเขียน PA ปฐมวัย
4. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
8. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
9. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
10. รวมไฟล์ word ตัวอย่างการเขียน pa ตำแหน่ง คศ.1-คศ.4 มากกว่า 100 ตัวอย่าง
11. ไฟล์ word ตัวอย่างการเขียน pa ตำแหน่งผู้บริหาร

Comments

comments

- Advertisement -