รายงานผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Communily ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน

โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ได้เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Communily ปี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน

ดาวน์โหลดรายงาน

รายงานผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Communily ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน

Comments

comments

- Advertisement -