เปลี่ยนภาพพื้นหลังใน Google Meet และ Zoom

เพิ่มเพื่อน

และ เป็นแอพพลิเคชั่น ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ ประชุมทางไกล แอพพลิเคชั่น ทั้ง 2 ที่กล่าวมาสามารถที่จะเปลี่ยนภาพพื้นหลังได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. การเปลี่ยนภาพพื้นหลังใน มีวิธีการตั้งค่าดังนี้ >>> https://krustation.com/change-meet-background

2. การเปลี่ยนภาพพื้นหลังใน Zoom มีวิธีการตั้งค่าดังนี้ >>> https://krustation.com/change-zoom-background

Comments

comments

- Advertisement -