คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS

📌คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
(HRMS)​
https://drive.google.com/file/d/1br54dpgVhmLH-JSaeLjfqwXBAUlVfS0Q/view?usp=drivesdk

Comments

comments

- Advertisement -