เผยแพร่ผลงาน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประเภทครูยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา

0
1173

เพิ่มเพื่อน

เผยแพร่ผลงาน รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านนวัตกรรมฯ รางวัลนี้เป็นผลงานของครูณัฎฐ์กร สวยเกษร ครูโรงเรียนบ้านดงซ่อม สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้ด้วย ที่แบ่งปันให้เพื่อนครูได้นำไปดูเป็นแนวทาง คุณครูยังได้ฝากข้อแนะนำการจัดทำเล่มผลงานวิชาการดังต่อไปนี้ให้ด้วย

  • รูปเล่มควรมีความโดดเด่น สีมงคล ดึงดูด น่าสนใจ
  • เน้นเนื้อหาที่จับต้องได้ เนื้อ ๆ
  • อ่านตัวชี้วัดและเกณฑ์ให้ชัดเจนว่ามีกี่หัวข้อ อะไรบ้าง
  • ทุกอย่างต้องมีแหล่งอ้างอิง เชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ
  • ภาษาดี ไม่มีคำผิด ไม่วิบัติ จัดหน้าถูกต้อง
  • ข้อนี้สำคัญมาก การมีทีมที่ดี ถ้าคุณเจอถือว่าโชคดีมากรักษาไว้ให้ดี
    ขอบคุณผู้ที่คอยชี้แนะทุกท่าน ความเก่งไม่ต้องแข่งกับใคร แข่งกับตัวเรา เป็น Version ที่ดีที่สุด
    การแบ่งปันผลงานทางวิชาการ เพื่อนำไปต่อยอด พัฒนาผู้เรียนต่อไปครับ ถูกผิดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้

ดาวน์โหลดรายงาน

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประเภทครูยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

รวมตัวอย่างรายงานรางวัลทรงคุณค่า OBEC Awards ไฟล์ word
คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ตัวอย่างแบบรายงาน OBEC Awards รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมฯ ไฟล์ word
ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน
ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ
รวมรางวัลที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับข้าราชการครู พร้อมตัวอย่างไฟล์ word ให้ดาวน์โหลด

Comments

comments

- Advertisement -