คลิปการสอนประเมิน วPA ชั้นอนุบาล3 ครูเปา โรงเรียนบ้านม่วงคำ

0
1196

เพิ่มเพื่อน

ในคลิปนี้เป็นคลิปการสอน วpa ระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านม่วงคำ ของครูเปา ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้แบ่งปันคลิปการสอน วpa ให้เพื่อนครูได้ดูเพื่อนเป็นตัวอย่างครับ

ขอขอบคุณที่มา : ครูเปา

ตัวอย่างคลิปการสอน วPA อื่น ๆ

>>> รวมตัวอย่างคลิปการสอน วPA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับทำวิทยฐานะ
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาภาษาไทย
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาภาษาอังกฤษ
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาคหกรรม
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาวิทยาศาสตร์
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาศิลปะ
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาสังคมศึกษา
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาสุขศึกษา
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาคณิตศาสตร์
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA อนุบาล 3

Comments

comments

- Advertisement -