ข่าวการศึกษา

วิทยฐานะครู

แบบประเมินคลิปการสอน PA วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ

เราได้ทำแบบประเมินคลิปการสอน เพื่อมาอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนครู ได้ทำการทดลองวิเคราะห์และประเมินคลิปการสอนเพื่อดูคะแนนของตัวเองกันก่อน จะได้แก้ ไข ปรับปรุงก่อนส่งจริงกัน

แบบประเมินคลิปการสอน PA วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

เราได้ทำแบบประเมินคลิปการสอน เพื่อมาอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนครู ได้ทำการทดลองวิเคราะห์และประเมินคลิปการสอนเพื่อดูคะแนนของตัวเองกันก่อน จะได้แก้ ไข ปรับปรุงก่อนส่งจริงกัน

แอพพลิเคชั่นสำหรับครู

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกโดยใช้กระบวนการ GPAS ผ่านเพลงภาษาอังกฤษ

เพลงเป็นกิจกรรมที่ผู้จัดให้กับนักเรียนได้เรียนรู้จากเนื้อหา ทำนอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นชีวิตและวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ อีกทั้งยังแนะนำสั่งสอนในด้านคุณธรรมอันเป็นแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้อีกด้วย นักเรียนจะได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานควบคู่กันไป

Stay Connected

78,273แฟนคลับชอบ
23ผู้ติดตามติดตาม

แจกฟรี! หน้าปก สวยๆ

แอพพลิเคชั่นน่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ

บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นเด็กเล็ก จํานวน 242 คำ

บัญชีคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นเด็กเล็ก มีจํานวน 242 คํา จําแนกเป็นคํานาม จํานวน 175 คํา จัด ประเภทของคําได้ 12 หมวด

คู่มือการจัดการโรงเรียนเพื่อรับมือโควิค-19

โรงเรียนเป็นสถานที่ซึ่งมีเด็ก ครูหรือผู้ดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ แม่ครัว และผู้ปฏิบัติงาน จํานวนมากอยู่ร่วมกัน จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย

บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 708 คำ

บัญชีคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะการอ่านและการเขียนดังนี้คือ อ่านคำพื้นฐานและเข้าใจความหมายของคำพื้นฐานได้ไม่น้อยกว่า 600 คำ

การศึกษาแบบปกติใหม่ New Normal Education โดย รศ. ยืน ภู่วรวรรณ

การศึกษาแบบปกติใหม่ จะหันจากผู้สอน ไปหาผู้เรียน และเป็น Self Directed Learner บนพื้นฐานของแหล่งความรู้ที่มีมากมาย ไม่ต้องรอจากครูสอนอีกต่อไป

เตรียมตัวสอบ

บทความที่น่าสนใจ

ผลงานทางวิชาการแนะนำ

บทความล่าสุด

ยอดนิยม