ข่าวการศึกษา

วิทยฐานะครู

ตัวอย่าง PA ผู้บริหารสถานศึกษา เชี่ยวชาญพิเศษ ไฟล์ word

ตัวอย่างการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผู้บริหารสถานศึกษา เชี่ยวชาญพิเศษ ไฟล์ word มาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง

ตัวอย่าง PA ผู้บริหารสถานศึกษา เชี่ยวชาญ ไฟล์ word

ตัวอย่างการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผู้บริหารสถานศึกษา เชี่ยวชาญ ไฟล์ word มาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง

แอพพลิเคชั่นสำหรับครู

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการประเมินโครงการการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

การประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีโดยใช้รูปแบบประเมินจำลองของซิปป์ (CIPP Model)

Stay Connected

78,273FansLike
21FollowersFollow
19,400SubscribersSubscribe

แจกฟรี! หน้าปก สวยๆ

แอพพลิเคชั่นน่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ

บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นเด็กเล็ก จํานวน 242 คำ

บัญชีคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นเด็กเล็ก มีจํานวน 242 คํา จําแนกเป็นคํานาม จํานวน 175 คํา จัด ประเภทของคําได้ 12 หมวด

คู่มือการจัดการโรงเรียนเพื่อรับมือโควิค-19

โรงเรียนเป็นสถานที่ซึ่งมีเด็ก ครูหรือผู้ดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ แม่ครัว และผู้ปฏิบัติงาน จํานวนมากอยู่ร่วมกัน จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย

บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 708 คำ

บัญชีคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะการอ่านและการเขียนดังนี้คือ อ่านคำพื้นฐานและเข้าใจความหมายของคำพื้นฐานได้ไม่น้อยกว่า 600 คำ

การศึกษาแบบปกติใหม่ New Normal Education โดย รศ. ยืน ภู่วรวรรณ

การศึกษาแบบปกติใหม่ จะหันจากผู้สอน ไปหาผู้เรียน และเป็น Self Directed Learner บนพื้นฐานของแหล่งความรู้ที่มีมากมาย ไม่ต้องรอจากครูสอนอีกต่อไป

เตรียมตัวสอบ

บทความที่น่าสนใจ

ผลงานทางวิชาการแนะนำ

บทความล่าสุด

ยอดนิยม