ข่าวการศึกษา

ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ออนไลน์

ระบบนี้จะมีประโยชน์ในการสืบค้น วุฒิการศึกษาต่างๆ ที่จะสามารถสอบบรรจุ และ วุฒิ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก จะใช้สำหรับลดระยะเวลาในการทำวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ วPA

วิทยฐานะครู

ช่องทางสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยฐานะใหม่ วPA

ก.ค.ศ ได้มีช่องทางสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยฐานะใหม่ วPA ให้เพื่อนครูที่มีคำถามหรือข้อสงสัยได้เข้าไปฝากคำถามให้กับทาง ก.ค.ศ. ได้นำไปตอบคำถามกัน

ว12/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

แอพพลิเคชั่นสำหรับครู

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม

Stay Connected

78,273FansLike
19FollowersFollow
19,400SubscribersSubscribe
- Advertisement -

แจกฟรี! หน้าปก สวยๆ

แอพพลิเคชั่นน่าสนใจ

บทความที่น่าสนใจ

บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นเด็กเล็ก จํานวน 242 คำ

บัญชีคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นเด็กเล็ก มีจํานวน 242 คํา จําแนกเป็นคํานาม จํานวน 175 คํา จัด ประเภทของคําได้ 12 หมวด

คู่มือการจัดการโรงเรียนเพื่อรับมือโควิค-19

โรงเรียนเป็นสถานที่ซึ่งมีเด็ก ครูหรือผู้ดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ แม่ครัว และผู้ปฏิบัติงาน จํานวนมากอยู่ร่วมกัน จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย

บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 708 คำ

บัญชีคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะการอ่านและการเขียนดังนี้คือ อ่านคำพื้นฐานและเข้าใจความหมายของคำพื้นฐานได้ไม่น้อยกว่า 600 คำ

การศึกษาแบบปกติใหม่ New Normal Education โดย รศ. ยืน ภู่วรวรรณ

การศึกษาแบบปกติใหม่ จะหันจากผู้สอน ไปหาผู้เรียน และเป็น Self Directed Learner บนพื้นฐานของแหล่งความรู้ที่มีมากมาย ไม่ต้องรอจากครูสอนอีกต่อไป
- Advertisement -
- Advertisement -
Advertisment

เตรียมตัวสอบ

บทความที่น่าสนใจ

ผลงานทางวิชาการแนะนำ

Advertisment
[undefined]

บทความล่าสุด

ยอดนิยม