ข่าวการศึกษา

ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ออนไลน์

ระบบนี้จะมีประโยชน์ในการสืบค้น วุฒิการศึกษาต่างๆ ที่จะสามารถสอบบรรจุครูผู้ช่วย และ วุฒิ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก จะใช้สำหรับลดระยะเวลาในการทำวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ วPA

วิทยฐานะครู

ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เว็บไซต์ ก.ค.ศ. ได้มีการเผยแพร่หลักสือเวียน ว3/2564 เป็นเป็นประกาศเกี่ยวกับ มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เว็บไซต์ ก.ค.ศ. ได้มีการเผยแพร่หลักสือเวียน ว4/2564 เป็นเป็นประกาศเกี่ยวกับ การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

5 กรณีศึกษา ว21 สู่ วPA อย่างไร โดยครูสายบัว

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 เพจครูสายบัว ได้เผยแพร่ กรณีศึกษา ว21 สู่ วPA อย่างไร? โดยในเนื้อหามีการอธิบายเกี่ยวกับ 5 กรณีศึกษา

รวมหนังสือคำสั่งที่เกี่ยวกับ วPA/2564 ที่ ก.ค.ศ. ประกาศออกมาแล้ว

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนครู เราได้รวบรวมคำสั่งที่เกี่ยวกับ การทำวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ วPA/2564 ไว้ให้ได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจกัน

สรุปสาระสำคัญ (ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วPA/2564

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เดิม (ว 17 , ว 21) สามารถดำเนินการคู่ขนานโดยยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์เดิมได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และผู้ที่ประสงค์จะยื่นประเมินตามหลักเกณฑ์ใหม่ สามารถยื่นได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

หนังสือรับรองหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน ของคุรุสภา

ในวันครู ที่ 16 มกราคม 2564 คุรุสภา ได้จัดอบรม หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน ขึ้นมา โดยหลักสูตรที่กล่าวมานี้ สามารถที่จะนับชั่วโมงการพัฒนา ว21 ได้ จำนวน 12 ชั่วโมง

แอพพลิเคชั่นสำหรับครู

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบ KWL ร่วมกับแบบฝึก

มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบ KWL ร่วมกับแบบฝึก

Stay Connected

74,187FansLike
15FollowersFollow
19,400SubscribersSubscribe
- Advertisement -

แจกฟรี! หน้าปก สวยๆ

แอพพลิเคชั่นน่าสนใจ

12 เครื่องมือ(Tools Application) หรือโปรแกรมที่คุณครูในยุคใหม่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

12 เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่คุณครูในยุคใหม่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ โปรแกรมส่วนใหญ่มี Application สามารถทำงานได้ทั้งในระบบ Smartphone และ PC

รวมเครื่องมือ ICT สำหรับจัดการเรียนการสอนของครูไทย 4.0

Google Form เป็นบริการในการสร้างแบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบทดสอบ ออนไลน์ พร้อมเครื่องมือการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยอัตโนมัติ และแสดงผลเป็นกราฟที่สวยงาม พร้อมพื้นที่การเก็บฐานข้อมุลออนไลน์ หรือจะดาวน์โหลด เป็น Excel ก็ได้ จุดเด่น ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน หรือแบบฝึกหัดได้

บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นเด็กเล็ก จํานวน 242 คำ

บัญชีคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นเด็กเล็ก มีจํานวน 242 คํา จําแนกเป็นคํานาม จํานวน 175 คํา จัด ประเภทของคําได้ 12 หมวด

น่าชื่นชม! ครูไทย 4.0 ใช้ “Plickers” สร้างสรรค์ห้องเรียน “แบบล้ำๆ”

เมื่อครูไทยนำการ์ด Plickers มาให้นักเรียนใช้ เพื่อช่วยในการเช็คชื่อ และตอบคำถาม มันจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งครูและนักเรียน ?

แจกฟรีหน้าปกตรา สพฐ.

รวมปกตรา สพฐ. ให้เพื่อนครูได้นำไปปรับใช้กัน

บทความที่น่าสนใจ

บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นเด็กเล็ก จํานวน 242 คำ

บัญชีคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นเด็กเล็ก มีจํานวน 242 คํา จําแนกเป็นคํานาม จํานวน 175 คํา จัด ประเภทของคําได้ 12 หมวด

คู่มือการจัดการโรงเรียนเพื่อรับมือโควิค-19

โรงเรียนเป็นสถานที่ซึ่งมีเด็ก ครูหรือผู้ดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ แม่ครัว และผู้ปฏิบัติงาน จํานวนมากอยู่ร่วมกัน จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย

บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 708 คำ

บัญชีคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะการอ่านและการเขียนดังนี้คือ อ่านคำพื้นฐานและเข้าใจความหมายของคำพื้นฐานได้ไม่น้อยกว่า 600 คำ

การศึกษาแบบปกติใหม่ New Normal Education โดย รศ. ยืน ภู่วรวรรณ

การศึกษาแบบปกติใหม่ จะหันจากผู้สอน ไปหาผู้เรียน และเป็น Self Directed Learner บนพื้นฐานของแหล่งความรู้ที่มีมากมาย ไม่ต้องรอจากครูสอนอีกต่อไป
- Advertisement -
- Advertisement -

เตรียมตัวสอบ

เทคนิคการอ่านหนังสือสอบครูให้ติด จากประสบการ์ณจริงของคนที่สอบได้อันดับที่ 1

วันนี้นำเทคนิคการอ่านหนังสือสอบของ>>นางสาวปนัดดา ฝ่ายสูน #เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ 1 จังหวัดสระแก้ว<< มาฝากกันค่ะ การอ่านหนังสือสอบอันดับแรกสุดคือการตั้งสติ ต้องมีสติก่อน ถึงเวลาในการอ่านหนังสือจะน้อยเราก็ต้องมีสติ

รีบแชร์!!! เทคนิคการสอบครูผู้ช่วย(สพฐ.) ให้ติดภายในรอบเดียว

เทคนิคการสอบครูอย่างไรให้ติดในรอบเดียว ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า เทคนิคที่จะบอกต่อไปนี้ได้รวบรวมมาจากผู้ที่สอบติดจริงในรอบ 1/2560 ซึ่งหลายคนได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยไปแล้ว และหลายคนรอเรียกบรรจุอยู่ในขณะนี้ ลองมาฟังกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

บทความที่น่าสนใจ

เครื่องมือ ICT สำหรับจัดการเรียนการสอนของครูไทย 4.0

Google Form เป็นบริการในการสร้างแบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบทดสอบ ออนไลน์ พร้อมเครื่องมือการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยอัตโนมัติ และแสดงผลเป็นกราฟที่สวยงาม พร้อมพื้นที่การเก็บฐานข้อมุลออนไลน์ หรือจะดาวน์โหลด เป็น Excel ก็ได้ จุดเด่น ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน หรือแบบฝึกหัดได้

12 เครื่องมือ(Tools Application) หรือโปรแกรมที่คุณครูในยุคใหม่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

12 เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่คุณครูในยุคใหม่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ โปรแกรมส่วนใหญ่มี Application สามารถทำงานได้ทั้งในระบบ Smartphone และ PC

ผลงานทางวิชาการแนะนำ

Advertisment

บทความล่าสุด

ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. () ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน

ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ

ตัวอย่างบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล ไฟล์ word

เพจ Facebook ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง ได้ทำการเผยแพร่ ตัวอย่างบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนครูได้นำไปปรับใช้ พร้อมเสนอแนะข้อควรระวัง คือ ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลนักเรียนต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

“Khuru On Mobile” แอปพลิเคชันสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุรุสภาเปิดตัวแอปพลิเคชัน “” แอปพลิเคชันสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญ

การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบ KWL ร่วมกับแบบฝึก

มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบ KWL ร่วมกับแบบฝึก

รูปแบบหนังสือราชการที่คนทำงานราชการควรศึกษาและต้องรู้ไว้

ครูเป็นอาชีพหนึ่งที่จะต้องใช้งานหนังสือราชการอยู่ประจำ ในบทความนี้ทีมงานเว็บไซต์สถานีครูดอทคอมจะมาแนะนำวิธีการทำหนังสือราชการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ หนังสือประทับตราหนังสือภายใน ข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว หนังสือภายนอก หนังสือรับรอง การเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา การรับหนังสือ ระเบียบวาระการประชุม การพิมพ์หนังสือที่มีหลายหน้า

ยอดนิยม