คลิปการสอน วPA วิชาสุขศึกษา เรื่อง สารเสพติด โดยครูภาณุวัฒน์ เหมนวล

0
1056

เพิ่มเพื่อน

คลิปวีดีทัศน์การสอน ตามเกณฑ์การประเมิน วPA วิชาสุขศึกษา เรื่อง สารเสพติด โดยครูภาณุวัฒน์ เหมนวล ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้แบ่งปันคลิปการสอน วpa ให้เพื่อนครูได้ดูเพื่อนเป็นตัวอย่างครับ

ขอขอบคุณที่มา : ครูภาณุวัฒน์ เหมนวล

ตัวอย่างคลิปการสอน วPA อื่น ๆ

>>> รวมตัวอย่างคลิปการสอน วPA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับทำวิทยฐานะ
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาภาษาไทย
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาภาษาอังกฤษ
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาคหกรรม
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาวิทยาศาสตร์
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาศิลปะ
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาสังคมศึกษา
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาสุขศึกษา
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาคณิตศาสตร์
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA อนุบาล 3

Comments

comments

- Advertisement -