ตัวอย่างคลิปการสอน 60 นาที และแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ ว9/2564 วPA

เพิ่มเพื่อน

ตัวอย่างคลิปการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ /2564 จากโรงเรียนนำร่อง ของคุณครูชาญชัย ก้อใจ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3

ตัวอย่างคลิปการสอน PA >>> https://youtu.be/GZM7NypPLgs

ตัวอย่างคลิปการสอน PA >>> https://youtu.be/GZM7NypPLgs


ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ PA >>> https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALNEfLk6U5AJ4as&cid=29DCFB2435E311B3&id=29DCFB2435E311B3%211120&parId=root&o=OneUp

ขอขอบคุณที่มา :

1. คุณครูชาญชัย ก้อใจ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3
2. เพจครูสายบัว

Comments

comments