ตัวอย่างคลิปการสอน 60 นาที และแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ ว9/2564 วPA

0
5101

เพิ่มเพื่อน

ตัวอย่างคลิปการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ ว9/2564 วPA จากโรงเรียนนำร่อง PA ของคุณครูชาญชัย ก้อใจ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3

ตัวอย่างคลิปการสอน PA >>> https://youtu.be/GZM7NypPLgs

ตัวอย่างคลิปการสอน PA >>> https://youtu.be/GZM7NypPLgs


ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ PA >>> https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALNEfLk6U5AJ4as&cid=29DCFB2435E311B3&id=29DCFB2435E311B3%211120&parId=root&o=OneUp

ขอขอบคุณที่มา :

1. คุณครูชาญชัย ก้อใจ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3
2. เพจครูสายบัว

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

>>>รวมตัวอย่างคลิปการสอน วPA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับทำวิทยฐานะ

อื่น ๆ

>>> รวมตัวอย่างคลิปการสอน วPA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับทำวิทยฐานะ
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาภาษาไทย
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาภาษาอังกฤษ
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาคหกรรม
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาวิทยาศาสตร์
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาศิลปะ
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาสังคมศึกษา
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาสุขศึกษา
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาคณิตศาสตร์
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA อนุบาล 3

Comments

comments

- Advertisement -