ตัวอย่างคลิป VDO การสอน วPA แบบ Active Learning วิชาภาษาไทย โดยครูโย

0
1328

เพิ่มเพื่อน

วิดีโอนี้เป็นตัวอย่างคลิปการสอน วpa วิชาภาษาไทย ของครูธนินท์รัฐ  กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ ขอขอบคุณคุณครูมา ณ โอกาสนี้ด้วยที่แบ่งปันให้เพื่อนครูได้ดูเป็นตัวอย่าง

ขอขอบคุณที่มา : นายธนินท์รัฐ  กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ

ตัวอย่างคลิปการสอน วPA อื่น ๆ

>>> รวมตัวอย่างคลิปการสอน วPA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับทำวิทยฐานะ
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาภาษาไทย
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาภาษาอังกฤษ
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาคหกรรม
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาวิทยาศาสตร์
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาศิลปะ
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาสังคมศึกษา
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาสุขศึกษา
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาคณิตศาสตร์
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA อนุบาล 3

Comments

comments

- Advertisement -