ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล PA ของโรงเรียนขนาดใหญ่

0
1196

เพิ่มเพื่อน

ตัวอย่างคำสั่งโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนขนาดใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้ ขอบคุณที่มา เพจครูสายบัว

ดาวน์โหลด : ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล PA ของโรงเรียนขนาดใหญ่

ขอบคุณที่มา : ครูสายบัว

Comments

comments

- Advertisement -