แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ “คุณสมบัติที่ดีของครูไทย” ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรฟรี

0
2603

เพิ่มเพื่อน

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดเชิญชวน แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ “คุณสมบัติที่ดีของครูไทย” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับเกียรติบัตรฟรี
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ
สามารถศึกษาเนื้อหาได้ที่ ศึกษาเนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/wdra/nvah/
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/MJ5z95BvDB3WKR2T7

Comments

comments

- Advertisement -