คู่มือปฏิบัติงาน ว21 จาก สพป. สงขลา เขต 2

0
4401

เพิ่มเพื่อน

ฉบับนี้ ถือว่ามีประโยชน์กับเพื่อนครูที่ทำวิทยฐานะ ว21 เป็นอย่างมาก สามารถเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ขอขอบพระคุณ คุณธัญรดี มุณีกุล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ที่เผยแพร่ แนวทางการทำวิทยฐานะ ว21/ เป็นอย่างสูง

ดาวน์โหลดคู่มือทั้งเล่ม

คู่มือปฏิบัติงาน ว21 จาก สพป. สงขลา เขต 2

Comments

comments

- Advertisement -