ดาวน์โหลด คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วPA ได้ที่นี่ (ตำแหน่ง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ ผู้บริหารการศึกษา)

0
10659

เพิ่มเพื่อน

ในวันพุธที่ 1 กันยายน นี้ ทาง (ก.ค.ศ.) จะทำการเผยแพร่ คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว9 ว10 และ ว12 มีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน


>>>คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว9 (ตำแหน่ง ครู) คลิกที่นี่ (ประกาศแล้ว)


>>>คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว10 (ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา) คลิกที่นี่ (ประกาศแล้ว)


>>>คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว11 (ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์) คลิกที่นี่ (ประกาศแล้ว)


>>>คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว912 (ตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา) คลิกที่นี่ (ประกาศแล้ว)

Comments

comments

- Advertisement -