ตัวอย่างคลิปวิดีทัศน์การสอนขั้นตรวจสอบความรู้เดิมเพื่อนำไปสู่การนำเข้าสู่บทเรียนใหม่ ตามเกณฑ์ วPA โดย ครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง

0
825

เพิ่มเพื่อน

ในบทความนี้ขอนำตัวอย่างคลิปวิดีทัศน์การสอนขั้นตรวจสอบความรู้เดิมเพื่อนำไปสู่การนำเข้าสู่บทเรียนใหม่ ตามเกณฑ์ วPA ของ ครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้การสนับสนุนของผู้อำนวยการ ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ขอขอบคุณนักเรียนชั้น ม.6/3 ทุกคน ถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ มาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนครูได้ดูกัน ก็ต้องขอบขอบคุณคุณครูโทนี่ มา ณ โอกาส นี้ด้วยครับ
จุดประสงค์ของคลิปการสอน
1.เพื่อให้เห็นความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ กคศ. กำหนด (ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้เดิมสู่การเรียนรู้ใหม่ การเข้าถึงผู้เรียนที่ยังไม่พร้อม และการช่วยเหลือ และตัวชี้วัดอื่น ๆ)
2.เพื่อให้เห็นมุมมองและเทคนิคการถ่ายคลิปวิดีทัศน์การสอนที่เป็นไปได้อย่างหลากหลาย
3.เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับวงการศึกษาและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูสู่ผู้เรียน

ขอบคุณที่มา : Kru Tony English – English and Inspiration

อื่น ๆ

>>> รวมตัวอย่างคลิปการสอน วPA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับทำวิทยฐานะ
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาภาษาไทย
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาภาษาอังกฤษ
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาคหกรรม
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาวิทยาศาสตร์
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาศิลปะ
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาสังคมศึกษา
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาสุขศึกษา
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาคณิตศาสตร์
>>> ตัวอย่างคลิปสอน วPA อนุบาล 3

Comments

comments

- Advertisement -