ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ไฟล์ word

เพิ่มเพื่อน

เพจครูสายบัว ได้เผยแพร่ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA เพื่อให้เพื่อนครูได้นำไปดูเป็นตัวอย่าง ขอขอบคุณเพจครูสายบัว มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
โหลดเอกสารที่นี่

1. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA

2. ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA จากบุคคลภายนอก


https://docs.google.com/document/d/1Tekj5ySYMpFLXqHvlhzJkpaXS46JoUFy/edit?usp=sharing&ouid=114415042897733544319&rtpof=true&sd=true

3. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ตัวอย่างที่ 2

ขอบคุณที่มา : เพจครูสายบัว , ครูจักรกฤช

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
1. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. รวมตัวอย่างการเขียน PA ปฐมวัย
4. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
8. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
9. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
10. รวมไฟล์ word ตัวอย่างการเขียน pa ตำแหน่ง คศ.1-คศ.4 มากกว่า 100 ตัวอย่าง
11. ไฟล์ word ตัวอย่างการเขียน pa ตำแหน่งผู้บริหาร

Comments

comments

- Advertisement -