ตัวอย่างการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement (PA) ของครูกับผู้บริหารสถานศึกษา

0
10382

เพิ่มเพื่อน

ในวันที่ 5 ก.ย. 2564 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่ตัวอย่างการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ไฟล์ word ได้ที่ >>> https://krustation.com/แบบข้อตกลง-pa1ส-word/


  1. ข้อมูลส่วนตัวและการปฏิบัติงาน

2. ระบุจำนวนภาระงานที่ครูตกลงว่าจะปฏิบัติจริง

3. งานที่จะปฏิบัตตามมาตราฐานตำแหน่งครู

4. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

5. ความเห็นของผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ไฟล์ word

Comments

comments

- Advertisement -