รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

0
9128
ตัวอย่างการเขียน-pa-ภาษาต่างประเทศ

เพิ่มเพื่อน

ตัวอยางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ภาพตัวอย่างที่ 1

ภาพตัวอย่างที่ 2

ภาพตัวอย่างที่ 3

ภาพตัวอย่างที่ 4

ภาพตัวอย่างที่ 5

ภาพตัวอย่างที่ 6

ดาวน์โหลดรวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คลิกที่นี่

ที่มา : โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
1. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. รวมตัวอย่างการเขียน PA ปฐมวัย
4. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
8. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
9. รวมตัวอย่างการเขียน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Comments

comments

- Advertisement -