ติดต่อ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นมาสำหรับครู มีข้อมูลต่างๆ ด้วยหวังว่าจะเป็นประโยคสำหรับครู ดังต่อไปนี้
1. ข่าวการศึกษา
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการทำวิทยฐานะครู
3. บริการเผยแพร่ผลงานที่วิชาการให้กับครูฟรี
4. ตอบคำถามข้อสงสัยให้กับครู เท่าที่จะตอบไหว

คติในการทำเว็บไซต์นี้ของแอดมิน (แอดมินเป็นครูนะครับ)
ให้ความรู้กับครู 1 คน จะเกิดผลดีกับนักเรียน 10 คน
ถ้าให้ความรู้แก่ 10,000 คน จะเกิดผลดีกับนักเรียนมากมาย

สนใจติดต่อสอบถาม หรือ ลงโฆษณา เพื่อสนับสนุนเว็บไซต์
Email: tongsalai@gmail.com
Line: sakuja