ตัวอย่างบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล ไฟล์ word

0
2575

เพิ่มเพื่อน

Facebook ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง ได้ทำการเผยแพร่ ตัวอย่างบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนครูได้นำไปปรับใช้ พร้อมเสนอแนะข้อควรระวัง คือ ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลนักเรียนต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

>>> แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล

ขอบคุณที่มา : https://www.facebook.com/PLCBLM/photos/a.110579092884270/774311253177714/

Comments

comments

- Advertisement -