แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู แบบใหม่ 2565 ไฟล์ word ครูชำนาญการ

0
2473

เพิ่มเพื่อน

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ครูชำนาญการ ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู แบบใหม่ 2565 ไฟล์ word ครูผู้ช่วย

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู แบบใหม่ 2565 ไฟล์ word ครูไม่มีวิทยฐานะ

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู แบบใหม่ 2565 ไฟล์ word ครูชำนาญการ

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู แบบใหม่ 2565 ไฟล์ word ครูผู้ครูชำนาญการพิเศษ

Comments

comments

- Advertisement -