พาครูเยี่ยมบ้าน เยี่ยมบ้านอย่างไรให้ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19

0
1341

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพจ การคัดกรองนักเรียนยากจน ได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลและคำแนะนำในการเยี่ยมบ้านนักเรียนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 อย่างไรให้ปลอดภัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เพื่อลดภาระงานของคุณครู ในการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1/ กสศ. จึงปรับขั้นตอนการคัดกรองให้เหลือเพียง 1 ครั้งต่อปี ดังนั้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และการเก็บข้อมูลคัดกรองครั้งนี้จึงมีบทบาทอย่างมากในการสานต่อโอกาสรับทุนของเด็ก ๆ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทาง และกระทบต่อความปลอดภัยในการลงพื้นที่ กสศ. เข้าใจเป็นอย่างดีว่าการเยี่ยมบ้านในปีการศึกษานี้จะดำเนินการได้ยากลำบากขึ้น

แต่เมื่อสถานการณ์โควิดกระทบต่อรายได้และเศรษฐกิจจนหลายครัวเรือนรอไม่ได้ การเก็บข้อมูลและการเยี่ยมบ้านที่ปลอดภัยจึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่พวกเราต้องเตรียมรับมือ กสศ. ขอชวนคุณครูถอดบทเรียนจากการปรับตัวในปีที่ผ่านมา แล้วไปดูกันว่า “เราจะเยี่ยมบ้านอย่างไร ให้ปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้”

ขอบคุณที่มา: การคัดกรองนักเรียนยากจน

Comments

comments

- Advertisement -