ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนกว่า 250 เรื่อง

0
17736

รวมตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนกว่า 250 เรื่อง

วิจัยเรื่อง

1. ส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ

https://drive.google.com/file/d/1lu-LYEjn6ELyplQtFEhsG8hJOQy7GvWn/view?usp=sharing

2. ศึกษาการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ชั้น ป.4/2

3. การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้น

4. การพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2

https://drive.google.com/file/d/1eWUr_w8wKFRiPo9vNQmgX2OymMiyerUd/view?usp=sharing

5. การพัฒนาพฤติกรรมในการรักษาความสะอาดห้องเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรม

6. การเสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิธีการให้คะแนนเป็นห้องเรียน

7. ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การประหยัดของเด็กระดับก่อนประถมศึกษา

8. พัฒนาการทางสังคม
ปลูกฝังค่านิยม และความรับผิดชอบ

9. การฝึกวินัยการทิ้งขยะให้ลงถัง

10. การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง

สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมดกว่า 250 เรื่องได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ครับ
https://drive.google.com/drive/folders/1z_fsn3LCnjAyBFghqZAqui3PISeaMpQl?usp=sharing

ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่แบ่งปัน ขอให้ท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ

Comments

comments