วิธีดูผลสอบ RT ป.1 ของผู้ปกครองนักเรียน

0
3707
วิธีดูผลสอบ RT ป1 สำหรับผู้ปกครองนักเรียน
Cute Little girl using mobile phone at home

สำนักทดสอบทางการศึกษา ประกาศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบคะแนนสอบของบุตรหลานได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://180.180.244.42/NT/ExamWeb/FrPrintAnnounceExams.aspx?gradeCode=P1

2. ใส่ เลขประจำตัวประชาชน หรือ คลิกที่ค้นหาโดย ชื่อ-สกุล แล้วใส่ชื่อ-สกุล ลงไป
3. ใส่รหัสภาพให้ถูกต้อง
4. คลิก แสดงข้อมูล

ผู้ปกครองนักเรียนสามารถดูผลสอบ RT ป.1 คลิกที่นี่

Comments

comments

- Advertisement -