รีวิวการสอบใบประกอบวิชาชีพ ฉบับคุณครูติ๋วฐิติมา อยากสอบผ่านต้องอ่าน

0
1202

เพิ่มเพื่อน

สวัสดีค่ะวันนี้ทางสถานีครูดอทคอมมีโอกาสดีที่จะนำบทความดีๆจากคุณครูติ๋ว ฐิติมามาฝากทุกคนๆในการสอบใบประกอบวิชาชีพครูค่ะ ใครที่กำลังเตรียมตัวจะสอบใบประกอบวิชาชีพครู อยากสอบผ่านสามารถนำวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้ได้เลยค่ะ

รีวิวการสอบใบประกอบวิชาชีพรอบที่ 1 จากประสบการณ์สอบซึ่งจำได้ไม่เยอะ และรวมๆกับที่อ่านรีวิวของเพื่อนๆในเพจ

#วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เน้นๆหลักการและมารยาทฟัง พูด อ่าน และเขียน การอ่านจับใจความสำคัญ การอ่านตีความ คล้ายๆข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET ของม.6 และ ม.3 ตัวติ๋วเองใช้ข้อสอบ O-NET ม.6 และ ม.3 ในการฝึกทำข้อสอบ วิชานี้ไม่ได้เน้นหลักภาษาที่ลึกๆเท่าไหร่เน้นการสื่อสารจริงๆจังๆ มีถามเรื่องพวกโวหารด้วย ดูพวกพรรณาโวหาร บรรยายโวหาร อุปมา อุปไมย โวหารภาพพจน์ การเขียนหนังสือราชการด้วย การพูดเสริมแรง การตรวจงานและการสะท้อนข้อมูลกลับนักเรียน

#วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เน้นคำศัพท์เกี่ยวกับการสื่อสารจริงๆ ระดับความยากอยู่ประมาณ O-NET ป.6 -ม.3 หากเข้าใจระดับ ป.6 และ ม.3 แล้วแนะนำดูสนทนาของ ม.6 ต่อเลยนะคะ ต้องหาข้อสอบ O-NET มาอ่านเพื่อฝึกคำศัพท์และดูลักษณะคำถาม ข้อสอบออกในลักษณะการสนทนาประมาณ 30 ข้อแรก และอ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบใน 30 ข้อหลังๆ แนะนำให้ฝึกส่วนของบทสนทนาไว้เพื่อเก็บแต้ม การสนทนาครอบคลุมเกือบๆทุกเรื่อง ตั้งแต่วัน เดือน ปี ฝนฟ้า อากาศ วัฒนธรรม การเดินทาง การถามสารทุกข์ การรับโทรศัพท์ การใช้โซเชียล การส่งงาน การนัดหมาย การอ่านจับใจความ ควรเริ่มฝึกเรื่องคำศัพท์ตั้งแต่เนิ่นๆ สำหรับเอกอังกฤษถือว่าไม่ยาก หากต้องการฝึกเรื่องบทความแนะนำดูเนื้อเรื่องใน O-Net ได้เลยค่ะ หรือดูเนื้อหาที่เกี่ยวกับการศึกษาไว้ด้วยยิ่งดี

#วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ข้อสอบออกกว้างและครอบคลุมหลายๆเรื่องเลย ตั้งแต่ระบบ เครือข่าย ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ ขนาดความเร็ว การใช้ e-wallet ขนาดไฟล์ และ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโลโลยีสมัยใหม่ (ตรงนี้ต้องไปศึกษามาดีๆเลย) เทคโนโลยีโลกเสมือน VR/AR/MR ดูตามหลักสูตร Digital Literacy ศึกษาพวก พรบ. คอมพิวเตอร์ ไว้ด้วย ปัจจุบันมีหลายที่เปิดสอนออนไลน์ฟรีๆลองเสิร์ชดูนะคะ สำหรับพี่ตอนฝึกทำก็ค้นหาไปเรื่อยๆ บวกกับดูแนวข้อสอบครูผู้ช่วย และใช้จริงตอนสอนออนไลน์ พวก Google doc/ Meet/ Zoom /Deep/ หรืออะไรที่เกี่ยวกับการศึกษาในยุคนี้ต้องหาอ่านไว้เลย https://www.ops.go.th/…/675-interface-technology-vr-ar-mr อ่านจากที่นี่ได้

#วิชาชีพครูบริบทโลกและสังคม ส่วนใหญ่เป็นวิเคราะห์ อยากให้อ่านพวก Thailand 4.0 ศตวรรษที่ 21 และที่สำคัญเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ย้ำว่าให้เข้าใจเนื้อหาให้มากที่สุดเพราะจะเน้นการวิเคราะห์ โดยจะวิเคราะห์จากสถานการณ์ การท่องจำไม่ได้ช่วยอะไรเลย

จิตวิทยา จะให้อ่าน Case Study เกี่ยวกับปัญหาของนักเรียน และให้เราแก้ปัญหาและเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาของนักเรียน จำพวกทฤษฎีของนักจิตวิทยา เครื่องมือในการคัดกรองนักเรียน เพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ Case Study ของนักเรียน เวลาอ่านทฤษฎีให้นึกถึงสถานการณ์ไปด้วยว่าทฤษฎีนี้นักเรียนมีพฤติกรรมแบบไหนและเราจะแก้อย่างไรอิงจากหลักการ ตัวเลือกจะเหมือนว่าถูกทุกข้อ ดังนั้นต้องรู้หลักการก่อน – การวัดและประเมินผล ข้อสอบเน้นเรื่องคุณภาพของการวัด เครื่องมือที่ใช้ในการวัด รวมไปถึงหลักการวัดและประเมินผล เป็นวิเคราะห์ส่วนใหญ่ จำได้ว่าข้อสอบให้คะแนนเด็กมาเลยเป็นตารางแล้วมาถามว่าการประเมินอิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม ใครผ่านไม่ผ่าน และการซ่อมเสริมจะต้องทำอย่างไร กับใครบ้าง

เน้นเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย การตั้งปัญหา การเขียนสมมติฐาน การตั้งชื่อวิจัย การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง รวมไปถึงพวกเรื่องตัวแปรต่างๆ การใช้สถิติ หาค่า IOC

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ตั้งแต่ การจัดทำหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร และการนำหลักสูตรไปใช้ ที่ให้ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง 2551 และในส่วนของการจัดการเรียนรู้ให้อ่านพวก 3r8c และพวกการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning) ดูพวกบูรณาการด้วยว่าเป็นการบูรณาการแบบไหน อ่านวิชาการจัดการเรียนรู้ที่เรียนตอน ป. บัณฑิต ช่วยได้เยอะเลย พี่ฝึกทำข้อสอบครูผู้ช่วยไปด้วย แต่ส่วนใหญ่ก็คือมีสถานการณ์และโยงถามเข้าพวกหลักการ

การประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ตารางเกี่ยวกับการประกันภายนอกและภายใน ขั้นตอนการประกันคุณภาพใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง มีเกณฑ์การประเมินแบบไหน ถ้าใครทำพวก SAR หรือทำเกี่ยวกับประเมินภายนอกจะได้เปรียบแต่ข้อสอบออกไม่เยอะข้อสอบอัตนัยออกเป็น 2 ข้อใหญ่คือ 1. มีปัญหาในชั้นเรียนให้ มีตารางหาค่า IOC มาด้วยว่าข้อไหนที่ใช้ได้บ้าง จากนั้นให้เขียนสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในแผนที่ใช้ในการทำวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และให้เขียนแบบแผนการวิจัยในชั้นเรียนด้วย 2. แผนการสอน ให้เติมสิ่งที่ขาดหายไปในแผนการสอน เช่น รหัสวิชา หัวข้อต่างๆ ที่อยู่ในแผนให้ดูแผนของ สพฐ (แต่รอบที่ 2 อาจดูแผน อาชีวะไปด้วย เพราะมีหลายคนประท้วงเรื่องนี้ว่าไม่ยุติธรรม) มีถามเรื่องจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยว่าขาดหัวข้ออะไรไป KPA ไปดูหลักการวัดว่าถ้าจะวัดตัว K ตัว P ตัว A วัดอย่างไร

#ข้อสอบวิชาเอกภาษาอังกฤษ ประมาณ 35 ข้อแรกคือการสื่อสารทั่วๆไป คำศัพท์ยาก ง่าย ปะปนกันไปข้อสอบ O-NET ป.6-ม.6 ช่วยได้ แต่ตัวเลือกกับบทสนทนาหรือเนื้อหาที่ให้มาจะให้คำศัพท์ไม่ตรงกันอาศัยความหมายที่เหมือนกัน มีตีความจากบทสนทนาบ้าง ส่วนข้อหลังๆไปจะเน้นการอ่านบทความ

แนะนำว่าเทคนิค Skim & Scan ช่วยได้มาก อย่าพยายามอ่านบทความทั้งหมดทีเดียวให้อ่านโจทย์แต่ละข้อแล้วไปดูเฉพาะส่วนนั้น เพราะมันเสียเวลามากๆถ้าอ่านทั้งหมดแนะนำว่าถ้าอ่านทั้งหมดให้อ่านเฉพาะที่คำถามถามถึงภาพรวม หากคลังคำศัพท์น้อยให้รีบกักตุนตั้งแต่ตอนนี้ ดูการสอนพวกรูปแบบการสอน สอน 5 ขั้น (2W3P) การประเมิน ประวัติการใช้ภาษาอังกฤษในประเทศไทย ดูพวกบทความทางการศึกษาเพื่อเก็บเกี่ยวคำศัพท์ไว้ เพราะตัวพี่เองที่รอดมาได้คือรู้ศัพท์จากการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง (ใช้ตอนทำงานโรงแรม และการประสานงานกับครูต่างชาติที่โรงเรียนเก่า) หากเราไม่ได้ใช้เลยมีแค่สอนนักเรียนอย่างเดียว แย่แน่ๆ พวกแกรมม่าออกเรื่องคำสันธาน การออกเสียง การเน้นหนักเบา มีการให้อ่านบทกลอนแล้วมาตีความตอบคำถาม บทความ IT / บทความ /จิตวิทยา/ การจัดบรรยากาศการเรียน/ เทคนิคการสอนแบบเน้นผู้เรียน/ กราฟสถิติ/นโยบายการศึกษายุคศตที่ 21/ Thailand 4.0 กับการพัฒนาครู เน้นย้ำว่าให้หาข้อมูลเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษไว้เพื่อเก็บคำศัพท์ ให้ผ่านๆตาบ้าง

ในการรีวิวการสอบใบประกอบวิชาชีพครูครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณครูครูติ๋ว ฐิติมาสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ

Comments

comments

- Advertisement -