รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร มากกว่า 12 หลักสูตร

0
92836

เพิ่มเพื่อน

แนะนำหลักสูตรสำหรับเรียนออนไลน์ ไว้ล่าเกียรติบัตรเพิ่มอีกกว่า 12 เพื่อพัฒนาความรู้ไว้ประกอบตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง กันครับ โดยสามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียนด้านล่างนี้ได้เลย (แต่ละหลักสูตรมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละวัน หากยอดเต็มให้ทำข้อสอบในวันถัดไป)

รายชื่อหลักสูตร

เว็บไซต์สำหรับเข้ารับอบรม

1.หลักสูตรการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากคณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม

2.หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มี

3. Literacy ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จาก ร.ร. สารคามพิทยา

4.ความรู้พื้นฐาน Google Applications จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

5.หลักสูตรและระบบ Schoolmis จาก สพป.ศรีสะเกษเขต 1

6.วัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส จากโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่

8.หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกติกาการต่อคำศัพท์ภาษาไทย จากมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดซูพรีม เคเอสที (ไทยแลนด์)

https://forms.gle/DnPQruGnFzM5hvR67

9. หลักสูตรการเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ ่จาก Dtac

10.หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ จาก ร.ร.อุทัย สพม.3

11.หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน Classroom Action Research จากศูนย์ฝึกอบรม Experttraining

12.หลักสูตรการนำพระราโชบายสู่การปฏิบัติ จากโรงเรียนพิไกรวิทยาและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Comments

comments

- Advertisement -