10 หลักสูตรอบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร จาก สพป. เพชรบรูณ์ เขต 3

0
60258

 ขั้นตอนการอบรมด้วยระบบออนไลน์ดังนี้

1. ทำแบบทดสอบก่อนอบรม
2. ศึกษาเนื้อหาตามเนื้อเรื่องให้เข้าใจ
3. ทำแบบทดสอบหลังอบรม เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ
4. ทำข้อทดสอบผ่าน 75 % ได้วุฒิบัตรการอบรมด้วยระบบออนไลน์ 
5. รับวุฒิบัตรที่หน้าเว็บไซต์วันถัดไปค่ะ

ลิงก์เข้าอบรม

1. หลักสูตรทักษะครูในศตวรรษที่ 21

2. หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

3. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

4. หลักสูตรห้องเรียนแห่งคุณภาพ(DLIT Classroom)

5. หลักสูตรป้องกันไวรัสโคโรนา

6. หลักสูตรวิทยาการคำนวณ

8. หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ AI

9. หลักสูตรเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร

10. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

หากคุณครูไม่สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ เนื่องจากจำนวนผู้เข้าทำแบบทดสอบเต็มตามที่ระบบกำหนดสามารถเข้าทำได้ในวันถัดไปนะคะ ใจเย็นๆ ค่ะ ระบบจะเปิดทุกวัน มีหลายหลักสูตรค่ะ

***โปรดอ่านค่ะ ***
วุฒิบัตรไม่ส่งผ่าน Email เนื่องจากมีจำนวนมากเกินจำกัดค่ะ
– ทำการปิดระบบเวลา 18.00 น.

วุฒิบัตร  ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์หลักสูตรที่อบรม ตั้งแต่ เวลา 20.00 น. ของทุกๆวัน  เว็บไซต์นี้ >>> https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hlaksutr-xbrm-xxnlin/home

Comments

comments

- Advertisement -