ตารางเปรียบเทียบอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยและครู

0
237

เพิ่มเพื่อน

ข้าราชการครูในประเทศไทยมีโครงสร้างเงินเดือนที่แบ่งออกเป็นหลายระดับ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหน้าที่และประสบการณ์การทำงาน รวมถึงมีการได้รับเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติม ในบทความนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับรายละเอียดของอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครู

อัตราเงินเดือนของข้าราชการครู

  • อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูง: 15,050 – 24,750 บาท
  • รวมสูงสุด: 34,310 บาท เนื่องจากเมื่อเงินเดือนถึงขั้นสูงแล้ว สามารถข้ามไปรับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ได้
 1. คศ.1 (ไม่มีวิทยฐานะ)
  • อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูง: 15,440 – 34,310 บาท
  • รวมสูงสุด: 34,310 บาท เมื่อเงินเดือนถึงขั้นสูงแล้วไม่สามารถข้ามไปรับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ได้
 2. คศ.2 (ชำนาญการ)
  • อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูง: 16,190 – 41,620 บาท
  • ค่าวิทยฐานะ: 3,500 บาท
  • รวมสูงสุด: 61,890 บาท เนื่องจากเมื่อเงินเดือนถึงขั้นสูงแล้ว สามารถข้ามไปรับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 ได้
 3. คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)
  • อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูง: 18,860 – 58,390 บาท
  • ค่าวิทยฐานะ: 5,600 บาทและค่าตอบแทนพิเศษ: 5,600 บาท
  • รวมสูงสุด: 80,240 บาท เนื่องจากเมื่อเงินเดือนถึงขั้นสูงแล้ว สามารถข้ามไปรับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 ได้
 4. คศ.4 (เชี่ยวชาญ)
  • อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูง: 24,400 – 69,040 บาท
  • ค่าวิทยฐานะ: 9,900 บาทและค่าตอบแทนพิเศษ: 9,900 บาท
  • รวมสูงสุด: 96,600 บาท เนื่องจากเมื่อเงินเดือนถึงขั้นสูงแล้ว สามารถข้ามไปรับเงินเดือนในอันดับ คศ.5 ได้
 5. คศ.5 (เชี่ยวชาญพิเศษ)
  • อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูง: 29,980 – 76,800 บาท
  • ค่าวิทยฐานะ: 13,000/15,600 บาทและค่าตอบแทนพิเศษ: 13,000/15,600 บาท
  • รวมสูงสุด: 108,000 บาท

ปัจจัยที่มีผลต่อเงินเดือน

 1. วุฒิ: วุฒิที่สูงขึ้นทำให้เงินเดือนเพิ่มขึ้น
 2. ประสบการณ์: การทำงานที่นานขึ้นช่วยให้เงินเดือนสูงขึ้น
 3. ตำแหน่งหน้าที่: ครูที่มีตำแหน่งสูงจะได้รับเงินเดือนที่สูงกว่า

สรุป

ข้าราชการครูมีโครงสร้างเงินเดือนที่ชัดเจนและมีการพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เพื่อให้ครูมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณภาพในการสอน

บทความที่เกี่ยวข้อง : https://krustation.com/เงินเดือนรวมวิทยฐานะ/

Comments

comments

- Advertisement -