เครื่องมือ ICT สำหรับจัดการเรียนการสอนของครูไทย 4.0

0
3945

1. Google Form เป็นบริการในการสร้างแบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบทดสอบ ออนไลน์ พร้อมเครื่องมือการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยอัตโนมัติ และแสดงผลเป็นกราฟที่สวยงาม พร้อมพื้นที่การเก็บฐานข้อมุลออนไลน์ หรือจะดาวน์โหลด เป็น Excel ก็ได้ จุดเด่น ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน หรือแบบฝึกหัดได้  คลิกที่นี่ คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่

2. https://padlet.com ใช้สำหรับสร้าง กระดานสนทนา สำหรับการส่งงาน การระดมความคิด ฯลฯ วิธีใช้ คลิกที่นี่

3. Kahoot คือ โปรแกรมที่สามารถเล่นเกมส์ผ่านทางเว็บไซต์จากคอมพิวเตอร์ และ แอพพลิเคชั่นจากแอนดรอย เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน จุดเด่นคือ ทำข้อสอบ และแบบสอบถามที่เร้าความสนใจนักเรียนมาก สนุก ตื่นเต้น วิธีใช้งาน คลิกที่นี่

4. Edmodo Edmodo คือเว็บโปรแกรม (Web Application) โดยมีวัตถุประสงค์รวมการศึกษา (Education) เข้ากับสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานด้านการศึกษา และรองรับเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และสามารถเชื่อมโยงผู้ ใช้ งานหลายกลุ่ม เช่น ผู้ เรียน ครูผู้ สอน โรงเรี ยนสํานักงานเขตพื ้นที่ และผู้ปกครอง สามารถติดต่อสื่อสาร ทํางานร่วมกันแบ่งปันเนื ้อหา สามารถเข้าถึงการบ้าน สมุดเกรด และประกาศข่าวสารได้อย่างง่าย จุดเด่น คือ ทำข้อสอบ ออนไลน์พร้อมเฉลย สำหรับคู่มือการใช้ คลิกที่นี่

5. Plickers (Paper + Clicker) เป็นเครื่องมือในการช่วยสอนสำหรับเก็บข้อมูลของนักเรียน โดยจะมีกระดาษเป็นโค้ดให้นักเรียนถือ ซึ่งกระดาษดังกล่าวจะมีด้านที่ต่างกันทั้ง 4 ด้าน และมีตัวเลขเฉพาะของนักเรียนแต่ละคนอยู่ที่มุมกระดาษเมื่อครูได้เปิดคำถามที่ได้สร้างขึ้นผ่านทาง .com ให้นักเรียนได้รับทราบ และร่วมกันตอบคำถามโดยการชูกระดาษโค้ดในด้าน A, B ,C หรือ D ตามที่คิดว่าถูกต้อง จากนั้นครูจะใช้สมาร์ทโฟนเปิดแอป Plickers (สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน iOS และ Android) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บ plickers.com แล้วเปิดกล้องเพื่อสแกนโค้ดที่นักเรียนถือผลลัพธ์ คือ จะมีการแสดงผลของคำตอบตามที่โค้ดที่นักเรียนถือในทันที โดยระบบจำทำการเก็บรวบรวมเป็นสถิติไว้ในเว็บ plickers.com เพื่อให้ครูได้นำไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนต่อไป วิธีใช้งาน คลิกที่นี่ ตัวอย่างการใช้งาน คลิกที่นี่

6. Math Worksheet Generator สร้างใบงานพร้อมเฉลย

7. Math add-in for word เพิ่มความสามารถให้ แก้สมการหาคำตอบพร้อมสร้างกราฟทั้งแบบ 2D และ 3D

8. Microsoft Mathematic 4.0 สามารถแสดงวิธีทำที่ขั้นตอนในการแก้สมการ อสมการ เป็นภาษาไทย พร้อมสร้างกราฟ

9. Chemistry add-in for Word แปลงคำศัพท์ให้เป็นสมการเคมี พร้อมตารางธาตุ

10. AutoCollage โปรแกรมรวมภาพอัตโนมัติ สามารถระบุขนาดภาพที่ต้องการ การจับภาพหน้าบุคคล คลิกดาวน์โหลด

11. SongSmith เพียงร้องเพลงเข้าไป โปรแกรมก็จะสร้างดนตรีให้ และสามารถปรับแต่งเรียบ เรียงเสียงประสานได้อีกด้วย

12. ZoomIT โปรแกรมเล็ก ๆ แต่ทำอะไรได้ เกินตัว ทั้งซูม ทั้งเขียน ทั้งจับเวลา และ การซูมแบบพิเศษ Live Zoom วิธีใช้งาน

13. คลิกที่นี่Kodu Game Lab โปรแกรมสร้างเกมสามมิติ ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ หลักการเขียนโปรแกรม ผ่านการ สร้างเกมที่สนุกสนาน

14. Project Spark แอพฟรีในการสร้างเกมที่มีกราฟฟิกสวยงามเทียบได้กับงานอนิเมชั่นระดับโลก Pixar, Walt Disney หรืองานเกมระดับ Xbox, Play Station

15. Minecraft in Education เรียนรู้จาก gamer เป็น developer

ถ้าสนใจตัวไหนสามารถค้นหาวิธีใช้งานเพิ่มเติมได้จากอินเตอร์เน็ตครับ

ขอบคุณที่มา : ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
เรียบเรียงโดยยิ้มกว้างไอที

Comments

comments

- Advertisement -

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่