เงินเดือนสูงสุดรวมวิทยฐานะของข้าราชการครู 6 ระดับ

0
528

เพิ่มเพื่อน

ครูในสังคมไทยไม่เพียงแต่เป็นอาชีพที่เกียรติยศและสำคัญ แต่ยังเป็นอาชีพที่มีรายได้ที่มั่นคงและสามารถมีอนาคตที่มั่นใจได้ในด้านการเงินด้วย เนื่องจากเงินเดือนของครูในระดับสูงสุดสามารถทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขได้ ดังนั้น ในบทความนี้จะเสนอเงินเดือนรวมวิทยฐานะสูงสุดของข้าราชการครู 6 อันดับในปัจจุบัน

เรามาส่องเงินเดือนสูงสุดรวมวิทยฐานะของข้าราชการครู 6 ระดับกัน ดังนี้

ครูผู้ช่วย =34,310 บาท
คศ.1 =34,310 บาท
คศ.2 =58,390+3,500=61,890 บาท
คศ.3 =69,040+(5600*2)=80,240 บาท
คศ.4 =76,800+(9900*2)=96,600 บาท
คศ.5 =76,800+(15,600*2)=108,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม :

ครูผู้ช่วย สไลด์ข้ามไปแท่งของ คศ.1 ได้ เงินเดือนสูงสุดรวมวิทยฐานะ = 34,310 บาท
คศ. 1 สไลด์ข้ามไปแท่งของ คศ.2 ไม่ได้ เงินเดือนสูงสุดรวมวิทยฐานะ = 34,310 บาท
คศ. 2 สไลด์ข้ามไปแท่งของ คศ.3 ได้ เงินเดือนสูงสุดรวมวิทยฐานะ = 58,390+3,500=61,890 บาท ( จะได้วิทยฐานะ 3,500 บาท)
คศ. 3 สไลด์ข้ามไปแท่งของ คศ.4 ได้ เงินเดือนสูงสุดรวมวิทยฐานะ = 69,040+(5600*2)=80,240 บาท (ครูชำนาญการพิเศษ จะได้วิทยฐานะ 5,600 บาท และค่าตอบแทนอีก 5,600 บาท)
คศ. 4 สไลด์ข้ามไปแท่งของ คศ.5 ได้ เงินเดือนสูงสุดรวมวิทยฐานะ = 76,800+(9900*2)=96,600 บาท (ครู จะได้วิทยฐานะ 9,900 บาท และค่าตอบแทนอีก 9,900 บาท)
คศ. 5 เงินเดือนสูงสุดรวมวิทยฐานะ = 76,800+(15,600*2)=108,000 บาท คศ. 4 สไลด์ข้ามไปแท่งของ คศ.5 ได้ เงินเดือนสูงสุดรวมวิทยฐานะ = 76,800+(9900*2)=96,600 บาท ( จะได้วิทยฐานะ 15,600 บาท และค่าตอบแทนอีก 15,600 บาท หรือ 13,000 บาท และค่าตอบแทนอีก 13,000 บาท )
หมายเหตุ ครูส่วนน้อยมากที่จะไปถึง คศ.4 , คศ.5 ครับ

ฐานกลางในการคำนวณเงินเดือนครู

เงินวิทยฐานะครู

Comments

comments

- Advertisement -