“เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ชวนเยาวชนร่วมส่งโครงงานประกวด หัวข้อ “เท่ได้…ต้องไม่บูลลี่” ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พร้อมทุนการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2566

0
290

โครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน เดินหน้าส่งเสริมทักษะให้กับเยาวชนไทยในทุกมิติ ให้กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม รวมถึงเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น จัดโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” โดยในปีนี้ ได้จัดการประกวดโครงงาน ในหัวข้อ “เท่ได้…ต้องไม่บูลลี่” เพื่อเปิดเวทีสร้างโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกันทำงานเป็นทีมสร้างสรรค์โครงงานเพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้านการบูลลี่ โดยกระตุ้นจิตสำนึก และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเริ่มแก้ไขจากการบูลลี่ในโรงเรียน  ซึ่งจากสถิติของกรมสุขภาพจิต พบว่า เด็กไทยถูกไซเบอร์บูลลี่ เป็นอันดับ 2 ของโลก และการบูลลี่มักจะเกิดขึ้นในโรงเรียน และคนที่เคยถูกบูลลี่มีสูงถึง 91% โดยในจำนวนนี้มีถึง 43% คิดจะตอบโต้เอาคืน ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ผลกระทบที่รุนแรงขึ้น แม้สังคมไทยจะเริ่มตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว แต่ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จึงเป็นที่มาของ โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ในปีนี้ 

จึงขอเชิญคุณครู อาจารย์ และน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวดประเภททีม ๆ ละ 5-7 คน เพื่อส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด โดยโครงงานที่น้อง ๆ จะได้เป็นส่วนสำคัญในการหยุดยั้งวงจรบูลลี่ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตามที่นักเรียนให้ความสนใจ อาทิ ผ่านการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูลลี่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งอาจกระทบต่อเนื่องไปถึงผู้ปกครอง โรงเรียน ประเทศชาติ เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าว หวังให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ การวางแผนและการทำงานเป็นทีม อย่างเป็นระบบ โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย (มัธยมต้น 10 ทีม และมัธยมปลาย 10 ทีม) จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาทต่อโครงงานที่ผ่านรอบคัดเลือก เพื่อนำโครงงานที่คิดไปปฏิบัติจริงในโรงเรียน และนักเรียนจะได้นำผลการทำโครงงานในระยะเวลา 3 เดือนกลับมานำเสนอต่อคณะกรรมการ จากกรมสุขภาพจิต กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคม อาจารย์ และครีเอทีฟมืออาชีพ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินเพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลทุนการศึกษา เพื่อเชิดชูเกียรติต่อไป

สำหรับคุณครูและอาจารย์ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน และร่วมเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาการบูลลี่ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน สามารถส่งน้อง ๆ เยาวชน สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” กับโครงงานประกวดหัวข้อ “เท่ได้…ต้องไม่บูลลี่” ประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31สิงหาคม 2566 ศึกษาดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ www.เท่อย่างไทย.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 06 2070 0088, 06 2070 0099

ติดตามกิจกรรมดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.ttbfoundation.org

Comments

comments

- Advertisement -