แนวทางในการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานร่องรอยเข้าสู่ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA‍

0
405
แนวทางในการจัดเตรียมเอกสาร-วPA-เข้าสู่ระบบ-DPA

เพิ่มเพื่อน

ในบทความนี้เรามีแนวทางในการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานร่องรอยเข้าสู่ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA‍ มาแนะนำคุณครูที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ มีเอกสารดังต่อไปนี้

 1. 3 (PDF.)
  >>>แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
 2. บันทึกข้อความนำเข้าระบบ
  https://docs.google.com/file/d/1FS8AbuCg14AyCnZPSEdI5tRifBV2d1Bw/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
 3. แบบคำขอมี/ขอเลื่นวิทยฐานะ
  https://docs.google.com/file/d/1VtGduGPiSHnbGabO7J5JPlmGjKYbCgKh/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
 4. แบบสรุปผลการประเมิน ( และ ว21)
  https://drive.google.com/drive/folders/13yV0upRvz4Nps95DYrCBBqYRuik-K54H
 5. แผนการสอน (PDF.) ยึดตามเกณฑ์ 4
  https://drive.google.com/drive/folders/1-4nOlcxEwl5YitM142-jerP_7nWKvGi9

4
https://drive.google.com/drive/folders/1VbG3ZQXTfiUCy3NcvAnoSNgwSgTujtND

หลักเกณฑ์ 4
https://drive.google.com/file/d/1LpP0bGCQkzzXDOhc2UsGuAGR_K1asdbO/view?usp=drivesdk

แบบประเมิน/ตรวจสอบตนเอง ตาม 4
https://drive.google.com/drive/folders/1-25vRvRIUyS4kzlLy-mV7yu_seihIsJ_

 1. คลิปการสอน (MP4) ไม่เกิน 60 นาที
  https://drive.google.com/drive/folders/1-I5Lf0W9libMg_8kCt8bB2AcSNc4ItrK
 2. คลิปสภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจ (MP4) ไม่เกิน 10 นาที
  https://drive.google.com/drive/folders/1j9SD1aX5n4cO3bgnICZG7mjfGvBZrONI
 3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ผู้เรียน ไม่เกิน 3 ไฟล์
  https://drive.google.com/drive/folders/1DYrXAH43FeKuf2Xf9GhtHutmRuybY5sO

ขอบคุณที่มา : ครูสดใส  ใจตรง

Comments

comments

- Advertisement -