แนวทางปฏิบัติเมื่อพบบุหรี่ไฟฟ้าหรือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียน

0
305

เพิ่มเพื่อน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางปฏิบัติเมื่อพบบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยา/น้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ในสถานศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม

เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งบุคคลที่มีไว้ในครอบครองหรือรับไว้ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้า ถือว่ามีความผิดตาม พ.ศ. ดังนั้น เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางปฏฺบัติ ขั้นตอน เมื่อพบบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยา/น้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ ตาม พ.ศ. 2546

ดาวน์โหลด

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางปฏิบัติเมื่อพบบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยา/น้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ในสถานศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 และแบบทะเบียนบุหรี่ไฟฟ้า

Comments

comments

- Advertisement -