แบบทดสอบวัดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลูกเสือ คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตร

0
1096

เพิ่มเพื่อน

เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เชิญชวนทุกท่านทำแบบทดสอบวัดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ลูกเสือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

ร่วมทำแบบทดสอบได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde0hN6uSAV19PQxIwrJVAGhDjK2Rck41MmQHQutnkhmbN0tg/viewform

ขอบคุณที่มา : โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

Comments

comments

- Advertisement -