รวมแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA2/ส สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ไฟล์ word

0
15475

เพิ่มเพื่อน

เมื่อถึงช่วงสิ้นปีงบประมาณ ให้เตรียมเอกสาร 2 อย่างนี้ ไว้ให้ เพื่อคงวิทยฐานะ

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) ไฟล์ word สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้

>>>แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ไม่มีวิทยฐานะ
>>>แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะครูชำนาญการ
>>>แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
>>>แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
>>>แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ

/ส แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ไฟล์ word

Comments

comments

- Advertisement -