แปลง ค.ศ. เป็น พ.ศ. (คริสต์ศักราช เป็น พุทธศักราช)

0
254

เพิ่มเพื่อน

การแปลงคริสต์ศักราช (ค.ศ.) เป็นปีพุทธศักราช (พ.ศ.): เพื่อที่จะแปลงปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) เป็นปีพุทธศักราช (พ.ศ.) เราจะต้องเพิ่มบวก 543 เข้าไปกับปีคริสต์ศักราช เช่น ปีคริสต์ศักราช 2023 + 543 = ปีพุทธศักราช 2566

การแปลงปีพุทธศักราช (พ.ศ.) เป็นปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.): เพื่อที่จะแปลงปีพุทธศักราช (พ.ศ.) เป็นปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) เราจะต้องลบ 543 ออกจากปีพุทธศักราช เช่น ปีพุทธศักราช 2566 – 543 = ปีคริสต์ศักราช 2023

สามารถเลือกแปลงได้เพียงกรอกปี ค.ศ. หรือ พ.ศ. ที่ต้องการจะแปลงได้เลย ด้านล่างนี้

Year Conversion

แปลงปีคริสต์ศักราชเป็นปีพุทธศักราช

แปลงปีพุทธศักราชเป็นปีคริสต์ศักราช

Comments

comments

- Advertisement -