โหลดฟรี “แบบฝึกคิดเลขในใจ”

2
4403

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาแบบฝึกคิดเลขในใจ ประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึก และเฉลย โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ สอดคล้องกับพื้นฐานความสามารถด้านการคิดคำนวณของผู้เรียน ดังนี้
ระดับ 1 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.2
ระดับ 2 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.2-ป.3
ระดับ 3 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.3-ป.4
ระดับ 4 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป.4-ป.6
ระดับ 5 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3
นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแบบฝึก เทคนิคการคิดคำนวณที่ใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์โดยเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณตามศักยภาพของตนเอง


ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขในใจ
คู่มือการใช้แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1 – ระดับ 5
แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย ระดับ 1
แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย ระดับ 2
แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย ระดับ 3
แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย ระดับ 4
แบบฝึกคิดเลขในใจพร้อมเฉลย ระดับ 5
แบบฝึกเทคนิคการคิดคำนวณโดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์พร้อมเฉลย

อย่าลืมกดถูกใจเพจผิดเป็นครู ไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดข่าวครู สื่อการเรียนการสอนของครูจากเรา เพราะเราอยากเห็นคุณครูมีความสุข

Comments

comments

- Advertisement -

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here