รวมกว่า 40 หลักสูตรอบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร

0
81569

เพิ่มเพื่อน

ในบทความนี้ต้องขอขอบพระคุณ คุณครูปวริศา อ่อนขํา ครูโรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป.กทม. ที่ได้รวบรวมหลักสูตรสำหรับอบรมออนไลน์ไว้ให้อบรม กว่า 40 หลักสูตร เพื่อนครูสนใจหลักสูตรไหนก็เชิญเลือกอบรมกันได้เลยนะครับ แต่ต้องขอออกตัวก่อนว่าบางหลักสูตรก็มีการจำกัดจำนวนในการอบรมต่อวัน บางหลักสูตรก็ปิดไปแล้ว ยังไงก็ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ คุณครูต้องอบรมและสอบให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เกียรติบัตรจะส่งไปยังเมล์ของท่าน ให้ไปตรวจสอบทั้ง อีเมลเข้า และ Junk e-mail(เมล์ขยะ) นะครับ

รายชื่อหลักสูตร

ลิงค์เข้ารับการอบรม

1. การนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

2. COVID-19
(กศน.อุบลราชธานี)

https://covid19.myonie.com/

3. Be internet awesome
(Google)

https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/interland

4. Digital Literacy
(สพม.42 นครสวรรค์-อุทัยธานี)

5. COVID-19
(โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พระโขนง กรุงเทพฯ)

6. ภาวะโลกร้อน
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

7. COVID-19
(กศน. ชลบุรี)

8. COVID-19
(โรงเรียนกระสังพิทยาคม จ.บุรีรัมย์)

9. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
(ศูนย์การอบรม Expert Training)

10. Active Learning
(สพป.นครสวรรค์เขต 2)

11. หลักสูตรอบรม (98 หลักสูตร)
(Starfish Labz)

12. ใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยและไกลโรค
(กศน. อําเภอวัดเพลง จ.ราชบุรี)

13. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
(สพม. 33 จ.สุรินทร์)

14. COVID-19
(โรงเรียนวัดดอนสัก จ.อุตรดิตถ์)

15. การเป็นพลเมืองอินเตอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ
(DTAC)

16. COVID-19 และ พรก. ฉุกเฉิน
(โรงเรียนสุราษฏร์ธานี)

17. ความรอบรู้ด้านการศึกษาและความรอบรู้ทั่วไปด้านอิเล็กทรอนิกส์
(โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม จ.สุโขทัย)

18. หลักเกณฑ์การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม /2560
(โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรีเขต 1)

19. COVID-19
(เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย)

20. COVID-19
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กทม.)

21. School MIS
(โรงเรียนบ้านนก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1)

22. Google Application
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย)

25. ความรอบรู้ด้านการศึกษาและความรอบรู้ทั่วไปด้านอิเล็กทรอนิกส์
(โรงเรียนอุทัย สพม.3 จ.พระนครศรีอยุธยา)

26. COVID-19
(โรงเรียนไทรรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต2)

27. COVID-19
(โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สพป.กรุงเทพมหานคร)

28. ความรอบรู้ด้านการศึกษาและความรอบรู้ทั่วไปด้านอิเล็กทรอนิกส์
(โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม จ.สุโขทัย)

29. COVID-19
(กศน.จ.หนองบัวลําพู)

30. COVID-19
(สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี)

31. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎและคําปฏิญาณตนของลูกเสือ
(โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สพป.กรุงเทพมหานคร)

32.
(โรงเรียนไทรรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต2)

33. กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
(โรงเรียนอุทัย สพม.3 จ.พระนครศรีอยุธยา)

34. วิทยาการคํานวณ
(สพป.อุบลราชธานีเขต2)

35. COVID-19
(โรงเรียนมักกะสันพิทยา)

36. COVID-19
(โรงเรียนวัดสังข์กระจาย)

37. การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
(โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง สพป.กาญจนบุรี เขต1)

38. การนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
(สพม.4 และโรงเรียนซับน้อย เหนือวิทยาคม จ.ปทุมธานี)

39. ความรู้ในกิจกรรมรักการอ่าน
(กศน.อําเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช)

40. COVID-19
(โรงเรียนเทศบาลวัด โกรกกราก (กรับวิทยาทาน) จ.สมุทรสาคร)

41.สื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพื่อศตวรรษที่ 21
(โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์ วิทยาคม องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

42. การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี
(โรงเรียนโนนเทพ สพม.33 จ.สุรินทร์)

43. เนื่องในวันรักการอ่าน
(โรงเรียนบ้านหนองซ้ําซาก สพป.ชลบุรี เขต1)

สามารถเข้าไปดูลิงก์สำหรับเข้าอบรมกว่า 40 หลักสูตรได้ที่นี่เลยครับ
https://drive.google.com/file/d/1NwLw7ek2IeKrhsIqT9pKfeySBOGCIbdT

ขอบคุณที่มา : คุณครูปวริศา อ่อนขํา ครูโรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป.กทม.

Comments

comments

- Advertisement -