รวมกว่า 40 หลักสูตรอบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร

0
81326

เพิ่มเพื่อน

ในบทความนี้ต้องขอขอบพระคุณ คุณครูปวริศา อ่อนขํา ครูโรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป.กทม. ที่ได้รวบรวมหลักสูตรสำหรับอบรมออนไลน์ไว้ให้อบรม กว่า 40 หลักสูตร เพื่อนครูสนใจหลักสูตรไหนก็เชิญเลือกอบรมกันได้เลยนะครับ แต่ต้องขอออกตัวก่อนว่าบางหลักสูตรก็มีการจำกัดจำนวนในการอบรมต่อวัน บางหลักสูตรก็ปิดไปแล้ว ยังไงก็ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ คุณครูต้องอบรมและสอบให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เกียรติบัตรจะส่งไปยังเมล์ของท่าน ให้ไปตรวจสอบทั้ง อีเมลเข้า และ Junk e-mail(เมล์ขยะ) นะครับ

รายชื่อหลักสูตร

ลิงค์เข้ารับการอบรม

1. การนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

2. COVID-19
(กศน.อุบลราชธานี)

4. Digital Literacy
(สพม.42 นครสวรรค์-อุทัยธานี)

5.
(โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พระโขนง กรุงเทพฯ)

6. ภาวะโลกร้อน
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

7.
(กศน. ชลบุรี)

8.
(โรงเรียนกระสังพิทยาคม จ.บุรีรัมย์)

9. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
(ศูนย์การอบรม Expert Training)

10. Active Learning
(สพป.นครสวรรค์เขต 2)

11. หลักสูตรอบรม (98 หลักสูตร)
(Starfish Labz)

12. ใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยและไกลโรค
(กศน. อําเภอวัดเพลง จ.ราชบุรี)

13. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
(สพม. 33 จ.สุรินทร์)

14.
(โรงเรียนวัดดอนสัก จ.อุตรดิตถ์)

15. การเป็นพลเมืองอินเตอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ
(DTAC)

16. และ พรก. ฉุกเฉิน
(โรงเรียนสุราษฏร์ธานี)

17. ความรอบรู้ด้านการศึกษาและความรอบรู้ทั่วไปด้านอิเล็กทรอนิกส์
(โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม จ.สุโขทัย)

18. หลักเกณฑ์การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม ว21/
(โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรีเขต 1)

19.
(เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย)

20.
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กทม.)

21. School MIS
(โรงเรียนบ้านนก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1)

22. Google Application
(วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย)

25. ความรอบรู้ด้านการศึกษาและความรอบรู้ทั่วไปด้านอิเล็กทรอนิกส์
(โรงเรียนอุทัย สพม.3 จ.พระนครศรีอยุธยา)

26.
(โรงเรียนไทรรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต2)

27.
(โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สพป.กรุงเทพมหานคร)

28. ความรอบรู้ด้านการศึกษาและความรอบรู้ทั่วไปด้านอิเล็กทรอนิกส์
(โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม จ.สุโขทัย)

29. COVID-19
(กศน.จ.หนองบัวลําพู)

30. COVID-19
(สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี)

31. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎและคําปฏิญาณตนของลูกเสือ
(โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สพป.กรุงเทพมหานคร)

32. วิจัยในชั้นเรียน
(โรงเรียนไทรรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต2)

33. กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
(โรงเรียนอุทัย สพม.3 จ.พระนครศรีอยุธยา)

34. วิทยาการคํานวณ
(สพป.อุบลราชธานีเขต2)

35. COVID-19
(โรงเรียนมักกะสันพิทยา)

36. COVID-19
(โรงเรียนวัดสังข์กระจาย)

37. การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
(โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง สพป.กาญจนบุรี เขต1)

38. การนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
(สพม.4 และโรงเรียนซับน้อย เหนือวิทยาคม จ.ปทุมธานี)

39. ความรู้ในกิจกรรมรักการอ่าน
(กศน.อําเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช)

40. COVID-19
(โรงเรียนเทศบาลวัด โกรกกราก (กรับวิทยาทาน) จ.สมุทรสาคร)

41.สื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพื่อศตวรรษที่ 21
(โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์ วิทยาคม องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ)

42. การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี
(โรงเรียนโนนเทพ สพม.33 จ.สุรินทร์)

43. เนื่องในวันรักการอ่าน
(โรงเรียนบ้านหนองซ้ําซาก สพป.ชลบุรี เขต1)

สามารถเข้าไปดูลิงก์สำหรับเข้าอบรมกว่า 40 หลักสูตรได้ที่นี่เลยครับ
https://drive.google.com/file/d/1NwLw7ek2IeKrhsIqT9pKfeySBOGCIbdT

ขอบคุณที่มา : คุณครูปวริศา อ่อนขํา ครูโรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป.กทม.

Comments

comments

- Advertisement -