5 กรณีศึกษา ว21 สู่ วPA อย่างไร โดยครูสายบัว

0
3679

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 เพจครูสายบัว ได้เผยแพร่ ว21 สู่ อย่างไร? โดยในเนื้อหามีการอธิบายเกี่ยวกับ 5 กรณีศึกษา จะต้องทำอย่างไรบ้าง ในการทำวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน จาก ว21 เป็น วPA มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ดำรงตำแหน่งครู คศ.1 เมื่อวันที่ 2 พฤจิกายน 2561
กรณีที่ 2 ดำรงตำแหน่งครู คศ.2 เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560
กรณีที่ 3 ดำรงตำแหน่งครู คศ.3 เมื่อวันที่ 17 พฤจิกายน 2562
กรณีที่ 4 ดำรงตำแหน่งครู คศ.2 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563
กรณีที่ 5 ดำรงตำแหน่งครู คศ.1 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 256

1. กรณีที่ 1 ดำรงตำแหน่งครู คศ.1 เมื่อวันที่ 2 พฤจิกายน 2561

2. กรณีที่ 2 ดำรงตำแหน่งครู คศ.2 เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม

3. กรณีที่ 3 ดำรงตำแหน่งครู คศ.3 เมื่อวันที่ 17 พฤจิกายน

4. กรณีที่ 4 ดำรงตำแหน่งครู คศ.2 เมื่อวันที่ 2 เมษายน

5. กรณีที่ 5 ดำรงตำแหน่งครู คศ.1 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม

ขอบคุณที่มา : เพจครูสายบัว

Comments

comments

- Advertisement -