เผยแพร่บทคัดย่อ

สำหรับสัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ สามารถคัดลอก(Copy) ไปวางได้เลย x̄ μ
ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงาน
1. ใส่ชื่อเรื่องบทคัดย่อ
2. ช่องใหญ่ตรงกลาง = ใส่ ตัวอย่างดังภาพด้านล่างนี้

3. ใส่คำสำคัญ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ, การเรียนรู้แบบ active learning, การเรียนรู้แบบ 5e
4. คลิก เผยแพร่

  • You must be logged in to create new topics.