ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System : TMS

0
98

เพิ่มเพื่อน

ระบบ TMS หรือ คือ ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น ที่มีเป้าหมายในการอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูที่ต้องการขอย้ายสับเปลี่ยนเพื่อกลับไปสอนในภูมิลำเนาของตัวเองผ่านระบบออนไลน์ มีขั้นตอนการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System : TMS ดังนี้

1. เข้าลงทะเบียนในระบบ TMS ที่ https://tms.otepc.go.th/
2. อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS
3. ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ TMS โดยบันทึกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารตามที่ระบบ TMS กำหนด

ไฟล์ที่ต้องเตรียมเพื่อลงทะเบียนในระบบ TMS

1. ไฟล์รูปภาพ .JPG สำหรับแสดงตัวตนของคุณครูผู้ยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนในระบบ TMS
2. ไฟล์ แบบรายงานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา พร้อมลายเซ็นรับรองของผู้อำนวยการสถานศึกษา Download

ไฟล์ที่ต้องเตรียม เมื่อจับคู่สับเปลี่ยนได้แล้ว

1. ไฟล์ แบบสรุปความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา Download
2. ไฟล์ ทะเบียนบ้านของคุณครูผู้ขอย้ายสับเปลี่ยน

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://otepc.go.th/th/164-teacher-matching-system/tms-articles.html

Comments

comments

- Advertisement -